Styret

Styret, valgt ved ordinært årsmøte 2018:

Leder: Bjørnar Leithe
Medlem: Elma Ajanovic
Medlem: Lars Ivar Jørgensen
Medlem: Øyvind Lindtner Schei
Medlem: Nils Christian Brandtzæg
Vara: Stephen Andre Dahlberg

Styret kan kontaktes på e-post til ladeallestart@styrerommet.net

Parkeringskjelleren er organisert som et eget sameie, som kan kontaktes på e-post til lag@styrerommet.net